این وبلاگ را برای این ساختم تا صفحه ای برای نوشتن تحلیل هایم داشته باشم.

اسم این وبلاگ نشان می دهد که می خواهم ساختارمند بنویسم و سعی کنم بی هدف ننویسم. البته نوشتن خود ذاتا کمک می کند که به ذهن خود ساختار دهیم اما من نوشته های به ساختار رسیده را منتشر می کنم تا این محل تبدیل نشود به محل بهانه گیری های معمول.

“هرچیزی رو با نوشتن میشه ساخت”

تصویر بالا رو بار اول در وبسایت مدادرنگی دیدم (البته منبع اصلی تصویر احتمالا جای دیگری است) و در کنار میز کارم نصب کردم. وقتی راه حل یک مشکل را نمی دانم، می نویسم تا ذهنم بهتر بتواند فکر کند.

پی نوشت درباره وبلاگ:
فونت وبلاگ ایران سنس وب است که از فونت ایران با لایسنس غیرتجاری و برای این وبسایت خریداری شده است.