داستان تنهایی من (قسمت پنجم)

تا حالا چهار قسمت از داستان تنهایی من منتشر شده:

داستان تنهایی من (قسمت اول) | داستان تنهایی من (قسمت دوم) | داستان تنهایی من (قسمت سوم) | داستان تنهایی من (قسمت چهارم)

تئوری استدلال من به صورت خلاصه (دوم شهریور 1397)

تئوری مساله من به صورت کاملتر تا حالا به صورت زیر درآمده:

اصل اول: مخاطب منم

نتیجه اول: در این صورت من عزیزترم برای خودم نسبت به دیگران

نتیجه دوم: به دنبال تایید گرفتن از دیگران نیستم. چون اگر به دنبال تایید گرفتن از دیگران باشم، دیگر من عزیزتر از دیگران نیستم و اصل اول زیر سوال می‌‌رود.

نتیجه سوم: سوژه همیشه من نیستم. چون: وقتی همیشه سعی می‌کنم سوژه من باشم، در واقع در حال تلاشم تا از دیگران تایید بگیرم و بنا به نتیجه دوم، اصل اول زیر سوال می‌رود.

درباره نویسنده

شهاب والی زاده

نظرها

دسته‌ها