درسهای هم نیازی (قسمت اول)

بیشتر از یک سال است که ایده برگزاری هم نیاز را با آریو بهراد شروع کردیم. در این قسمت درباره چیستی هم نیاز می نویسم و در قسمتهای بعدی این سری نوشته می‌خواهم درسهایی که از حل مساله در هم نیاز گرفتم را در اینجا خلاصه کنم.

هم نیاز از کم داشتن ایده شروع شد. از اینکه حس کردیم ایده ای برای شروع کار یک کار جدید نداریم. هدفمان این بود که ایده های زیادی را بررسی کنیم و در نهایت یکی را برداریم و شروع به کار کنیم. هم نیاز با کمک مدرسه اشتغال شریف شروع به کار کرد و تا الان بازوی بزرگ تبلیغاتی و حمایتی ما مدرسه اشتغال شریف و کمکهای بی منت مدیر و تیم اجرایی مدرسه اشتغال شریف بوده است.

در ابتدا هم نیاز هر هفته یکشنبه ها برگزار می شد و در هر جلسه یکی از مشکلات اطرافمان را وسط می گذاشتیم و درباره آن به روش طوفان فکری ایده پردازی می کردیم. مشکلات از نوع “چقدر خوب میشد اگر” بود. مثلا چقدر خوب میشد اگر دندانها هیچوقت خراب نمی شد. یا چقدر خوب میشد اگر هیچوقت شارژ گوشی تمام نمی شد.

وقتی جلوتر رفتیم، به این نتیجه رسیدیم که ایده پردازی درباره کارهایی که کسی در این لحظه در آن حوزه مشغول نیست، به ایده هایی می رسد که بیشتر آنها را کسی انجام نمی دهد. از طرفی دیدیم که هرکداممان در هر لحظه درگیر کاری هستیم و همان کار خودش چالشهایی دارد و این چالشها می تواند به بحث و ایده پردازی گذاشته شود. از این زمان هم جلسه های هم نیاز شنبه ها ساعت 6 تا 8 برگزار می شود.

آرام آرام به سمت ایده پردازی درباره چالشهای شخصی شرکت کنندگان در جلسات رفتیم و حس کردیم اینگونه تاثیر بیشتری داشته باشیم و افراد پس از جلسه دست پرتر از قبل بیرون می رند. دلیل این موضوع این بود که چالشهای یک فرد در یک حوزه را عموما افراد دیگر در حوزه های دیگر تجربه کرده بودند و از به اشتراک گذاشتن این تجربه ها هم افزایی خوبی شکل می گرفت.

در کنار این فضای اشتراک تجربه در حل چالشهای فردی، شبکه سازی افراد یکی دیگر از دستاوردهای افراد شرکت کننده در هم نیاز بود و تصمیم گرفتیم این جنبه را هم تقویت کنیم. شبکه سازی به خودی خود باعث رساندن سود به افراد می شود به طوری که پیدا کردن شغل از طریق اعتماد ایجاد شده در شبکه دوستان بسیار راحتتر از پیدا کردن شغل از طریق شرکت در مصاحبه و ایجاد اعتماد در جلسه مصاحبه است. بنابراین مساله صمیمیت و اعتماد متقابل اهمیت زیادی در شبکه سازی دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اولین جلسه هر ماه را در هم نیاز بازی کنیم. از پانتومیم تا بازی های مشارکتی دیگر که باعث می شود صمیمیت بین افراد زیاد شود و اعتماد متقابل شکل بگیرد.

به عنوان جمع بندی، هم نیاز تا امروز 29 دی 1398، سی و چهار جلسه در دو فصل برگزار کرده و دو هدف مشخص دارد:

1-اشتراک تجربه ها با روش طوفان فکری در فرآیند حل چالشهای فرد ارائه دهنده

2-شبکه سازی و ایجاد فضای صمیمی بین افراد شرکت کننده.

درباره نویسنده

شهاب والی زاده

کامنت بگذارید

دسته‌ها