ساختار دهندگی در تولید محتوا (قسمت اول)

شاید اولین تجربه من در ساختار دادن به یک مجموعه به قصد تجاری، در اکانتی به اسم آقای گیاه بود که در اینستاگرام و در حوزه گل و گیاه تولید محتوا می‌کرد و البته هنوز پابرجاست.

مشکل این بود که تعداد زیاد گیاه داشتم اما تولید محتوا برای صفحه محدود به تعویض گلدان گیاهها و در نهایت تکرار جملاتی که از اینترنت میخواندم بود. هدف در این مرحله رسیدن به یک روند تولید محتوا بود که به صورت مداوم نیاز به خلاقیت نداشته باشد چون در این صورت وقت زیادی از من میگرفت و این کار برای من به عنوان یک پلن B بود که فقط در حال ارزیابی آن بدوم و البته همچنان هستم.

راه حلی که به آن رسیدم از مدل ذهنی زیر شروع شد:

اگر یادگیری ام را عمیق کنم، محتوا خود به خود تولید می شود.

بنابراین به صورت زیر شروع به ساختاردادن به مجموعه کردم:

گلدانهای شماره گذاری شده من
گلدانهای شماره گذاری شده من

1-تمام گلدانها را شماره گذاری کردم:

2-برای هر گیاه با شماره منحصر به فرد، یک برگه به عنوان شناسنامه درست کردم. در این شناسنامه سه مورد وجود داشت:

  • اطلاعات اصلی گیاه شامل نامهای رایج و علمی فارسی و انگلیسی، سایز گلدان، نوع خاک و …
  • سابقه نگهداری گیاه شامل زمانهای آبیاری، تعویض گلدان و خاک و آبپاشی و کوددهی و …
  • سابقه مشاهدات گیاه شامل زرد شدن برگها، رشد برگ جدید و …
شناسنامه گیاهها
شناسنامه گیاهها

3-مشاهدات را هر دو روز یکبار انجام می دادم و رشد و خراب شدن گیاهها را لیست می کردم.

4-با این ساختار ساده اگر گیاهی خراب شود، دلیل خرابی با نگاه به سابقه و مشاهدات، نوشته می‌شود.

5-با جستجو در مورد دلیل خرابی و نگاه دقیقتر به سوابق و مشاهدات، آنچه یاد گرفته شده نوشته می‌شود.

مورد چهارم یک محتوای بسیار ارزشمند برای مخاطبین است. به این روش به سادگی و پس از چند ماه محتوای مستمر بدست می‌آید. به عنوان مثال دو مورد زیر از این ساختار بدست آمده:

اشتباه من در نگهداری گیاه دندون ببری

ابیاری صحیح بستگی به دمای محیط شما و گیاه شما داره

در ادامه حتما روند پیشرفت این دیدگاه و تعمیم به کارهای دیگر و همچنین کار آقای گیاه را به اشتراک می گذارم.

درباره نویسنده

شهاب والی زاده

کامنت بگذارید

دسته‌ها